"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ასმათ? წაქაძე
ასმათ? წაქაძე

 

 

ასმათ წაქაძე -  და?ბადა 1981 წელ?ს 20 თებერვალს ზესტაფონ?ს რა?ონ?ს სოფ. მეორე სვ?რშ?, 1998 წელს დაამთავრა სოფ. მეორე სვ?რ?ს N1 საშუალო სკოლა; 1998 – 2002 წწ. - ?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?ს მესხეთ?ს ფ?ლ?ალ?, ფ?ლოლოგ??ს ფაკულტეტ?, სპეც?ალობ?თ ჟურნალ?სტ?კა; 2002 – 2004 წწ. -?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?, მაგ?სტრატურა, სპეც?ალობ?თ ტელე - რად?ო ჟურნალ?სტ?კა. 2014 წელს ჩააბარა მასწავლებლ?ს სასერთ?ფ?კატო გამოცდა ქართულ ენასა და ლ?ტერატურაშ? (VII – XII კლას?), მ?ენ?ჭა უფროს? მასწავლებლ?ს წოდება.2015 წელს გა?რა ბუღალტრ?ს კურსებ? და მ?ენ?ჭა ბუღალტრ?ს წოდება, 2002 წელს მუშაობდა გაზეთ ,,აწმყოშ?” კორესპონდენტად, 2004 – 2007 წლებშ? - გაზეთ ,,მესხეთ?ს უნ?ვეერს?ტეტშ? რედაქტორ?ს მოადგ?ლედ; 2014 წელ?ს 1 ?ვლ?ს?დან მუშაობს ?ნტერნეტკომპან?ა ,,ა?რმაქსშ?” სარეკლამო აგენტად; 2014 წლ?ს 1 ნოემბრ?დან დღემდე მუშაობს ?ნტერნეტკომპან?ა ,,ა?რმაქსშ?” ოფ?სმენეჯერ?ს თანამდებობაზე. ფლობს შემდეგ ენებს: ქართულ? - მშობლ?ურ?, რუსულ? - კარგად, ?ნგლ?სურ? - საშუალოდ.