"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ედუარდ კუბლაშვ?ლ?
ედუარდ კუბლაშვ?ლ?

   ედუარდ კარლოს-ძე კუბლაშვ?ლ? და?ბადა 1976 წლ?ს 11 თებერვალს ქ.ქუთა?სშ?.

საცხოვრებელ? ადგ?ლ?:  ქ.ქუთა?ს?  ნ?კეას 58/118  

ოჯახურ? მდგომარეობა: დაოჯახებულ?.

საკონტაქტო ტელეფონებ?:   558-70-77-88 

ელექტრონულ? მ?სამართ?:   Eduard.Kublashvili@gmail.com

1982-1993 წ.წ. სწავლობდა და დაამთავრა ქ.ქუთა?ს?ს მე 17 საშ. სკოლა.

1993-1998 წ.წ.  სწავლობდა და დაამთავრა ქ.ქუთა?ს?ს  ნ.?. მუსხელ?შვ?ლ?ს

სახელობ?ს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს ელექტრო-ტექნ?კურ? ?ნსტ?ტუტ?. სპეც?ალობა

„სამრეწველო ელექტრონ?კა“ ასევე უნ?ვერს?ტეტშ? სწავლ?ს პერ?ოდშ? პარალელურად

1994-1998 წ.წ.  ნახევარ განაკვეთზე მუშაობდა ქ.ქუთა?ს?ს საწარმოო გაერთ?ანება

„ა?ს?“ მეტროლოგ?ურ განყოფ?ლებაშ? მთავარ? მეტროლოგ?ს ას?სტენტად.

1999-2006წ.წ. მუშაობდა შ.პ.ს. „ახალ? ქსელებ?“ ქ.ქუთა?ს?ს ფ?ლ?ალ? ასს-2 ცვლ?ს მენეჯერად.

2006-2008 წ.წ. მუშაობდა  შ.პ.ს. „ახალ? ქსელებ?“ ქ.ქუთა?ს? ფ?ლ?ალ? ასს 4 ?სა და CS2K  ცვლ?ს

ოპერატორ-მენეჯერად.

2008-2011 წ.წ. მუშაობდა  ქ. ქუთა?სშ? შ.პ.ს. „ახალ? ქსელებ?“ ?ნტერნეტ სამსახურ?ს

უფროს მენეჯერად.

2011 წლ?დან მუშაობს კომპან?ა „ჯეოსელ?“ Core Network Operation,  ICT Engeneer .

 

2013  წლ?დან მუშაობს შ.პ.ს „ა?რმაქსშ?“ ქ.ქუთა?ს?-წყალტუბოს   ზონ?ს მენეჯერად.