"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » გელა ჭანტურ?ძე
გელა ჭანტურ?ძე

   გელა ავთანდ?ლ?ს ძე ჭანტურ?ძე და?ბადა 1990 წლ?ს 5 ?ვნ?სს ქ. ზესტაფონშ?. 2007 წელს დაამთავრა  ქვედა საზანოს #1 საშუალო სკოლა. 2007 წელს და?წყო და 2012 წელს  დაამთავრა საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?, ?ნფორმატ?კ?სა და მართვ?ს ს?სტემებ?ს ფაკულტეტ?.  2011-2012 წლებშ? გა?არა სამხედრო სამსახურ? სახელმწ?ფო დაცვ?ს სპეც?ალურ სამსახურშ?. 2013 წლ?დან  2014 წლ?ს თებერვლამდე მუშაობდა სს ლ?ბერთ? ბანკშ?, პარალელურად მუშაობდა კომპ?უტერულ? ცოდნ?ს გამავრცელებელ საზოგადობაშ?.

    2014 წლ?ს 1 თებერვლ?დან და?წყო მუშაობა შ.პ.ს ა?რმაქსშ? ტექნ?კურ? მენეჯერ?ს თანამდებობაზე,  2016 წლ?ს 1 ნოემბრ?დან დღემდე მუშაობს მთავარ? მენეჯერ?ს პოზ?ც?აზე.


 ტელეფონ?  558  797  792