"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ლ?ა წაქაძე
ლ?ა წაქაძე

ლ?ა წაქაძე - და?ბადა 1982 წელ?ს 26 აგვ?სტოს ზესტაფონ?ს რა?ონ?ს სოფ. მეორე სვ?რშ?, 1999 წელს დაამთავრა სოფ. მეორე სვ?რ?ს N1 საშუალო სკოლა; 1999 – 2003 წწ. - ?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?ს მესხეთ?ს ფ?ლ?ალ?, უცხო ენათა ფაკულტეტ?, სპეც?ალობ?თ გერმანულ? ენა, ქართულ? ენა და ლ?ტერატურა;2003 – 2004 წწ. -?ვანე ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?, მაგ?სტრატურა, სპეც?ალობ?თ გერმან?სტ?კა; 2011 წელს ?ყო DAAD - ?ს სტ?პენდ?ანტ?, გერმან?აშ?, ფრ?დრ?ხ შ?ლერ?ს უნ?ვერს?ტეტშ?; 2014 წლ?დან არ?ს სამცხე-ჯავახეთ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?ს, ქართველურ? ენათმეცნ?ერებ?ს დოქტორანტ?. 2005 წლ?დან დღემდე მუშაობს სამცხე-ჯავახეთ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტშ?გერმანულ? ენ?სა და ლ?ტერატურ?ს, ქართულ? ენ?ს პედაგოგად. 2016 წლ?ს 1 ნოემბრ?დან პარალელურად მუშაობს ?ნტერნეტკომპან?ა ,,ა?რმაქსშ?” ოპერატორ?ს თანამდებობაზე. ფლობს შემდეგ ენებს: ქართულ? - მშობლ?ურ?, გერმანულ? - ძალ?ან კარგად (C2), რუსულ? - საშუალოდ, ?ნგლ?სურ? - საშუალოდ (A2).