"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლილება ხელშეკრულებაში
0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 20-11-2014, 15:05

ბრძანება1-2

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 4.6 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

        4.6.ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 6(ექვსი)თვის განმავლობაში.ხელშეკრულება ითვლება ავტომატურად გაუქმებულად თუ აბონენტი 18 თვის      განმავლობაში არ გააქტიურებს ინტერნეტმომსახურეობას.