"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?
0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 20-11-2014, 15:05

ბრძანება1-2

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 4.6 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

        4.6.ხელშეკრულება ძალაშ? შედ?ს ხელმოწერ?ს დღ?დან და მოქმედებს 6(ექვს?)თვ?ს განმავლობაშ?.ხელშეკრულება ?თვლება ავტომატურად გაუქმებულად თუ აბონენტ? 18 თვ?ს      განმავლობაშ? არ გააქტ?ურებს ?ნტერნეტმომსახურეობას.