"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლილება ხელშეკრულებაში
0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 28-11-2014, 15:41

ბრძანება1-4

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 5.5 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

5.5.აბონენტს არ აქვს უფლება გათიშოს ინტერნეტმოსახურეობა 60 კალენდალური დღეზე მეტი მიმდევრობით გადაუხდელობის გამო.თუ აბონენტი გადააცილებს ამ ვადას ,მაშინ კომპანია იტოვებს უფლებას გადაახდევინოს მასსერვისის შენარჩუნებისღირებულება 5(ხუთი) ლარი  ყოველ გადაცილებულ 30 დღეზე ,იმ შემთხვევაში  თუ არ მოხდება აპარატურის ამოღება კომპანიის მიერ.