"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?
0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 28-11-2014, 15:41

ბრძანება1-4

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 5.5 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

5.5.აბონენტს არ აქვს უფლება გათ?შოს ?ნტერნეტმოსახურეობა 60 კალენდალურ? დღეზე მეტ? მ?მდევრობ?თ გადაუხდელობ?ს გამო.თუ აბონენტ? გადააც?ლებს ამ ვადას ,მაშ?ნ კომპან?ა ?ტოვებს უფლებას გადაახდევ?ნოს მასსერვ?ს?ს შენარჩუნებ?სღ?რებულება 5(ხუთ?) ლარ?  ყოველ გადაც?ლებულ 30 დღეზე ,?მ შემთხვევაშ?  თუ არ მოხდება აპარატურ?ს ამოღება კომპან??ს მ?ერ.