"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლ?ლელებ?
0

ცვლ?ლელებ?

    თარიღი: 14-06-2016, 00:05

ბრძანება1-5

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 4 თავშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

4.1.1. აბონენტ?ს მ?ერ, ?ნტერნეტ?ს მესამე პ?რ?სთვ?ს მ?წოდებას კომპან?ასთან წერ?ლობ?თ? შეთანხმებ?ს გარეშე, „ა?რმაქს?“ გან?ხ?ლავს როგორც მომსახურეობ?ს უკანონოდ დატაცებას ანაზღაურებ?ს გარეშე და აბონენტს დაეკ?სრება ჯარ?მა 500 ლარ?ს ოდენობ?თ!ხოლო ?ნტერნეტმომსახურეობა შეუწყდება ჯარ?მ?ს გადახდამდე!მესამე პ?რ?სთვ?ს მ?უწოდებლობ?ს  შესახებ პ?რობ?ს შესრულება ეკ?სრება აბონენტს.