"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლილელები
0

ცვლილელები

    თარიღი: 14-06-2016, 00:05

ბრძანება1-5

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 4 თავში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

4.1.1. აბონენტის მიერ, ინტერნეტის მესამე პირისთვის მიწოდებას კომპანიასთან წერილობითი შეთანხმების გარეშე, „აირმაქსი“ განიხილავს როგორც მომსახურეობის უკანონოდ დატაცებას ანაზღაურების გარეშე და აბონენტს დაეკისრება ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით!ხოლო ინტერნეტმომსახურეობა შეუწყდება ჯარიმის გადახდამდე!მესამე პირისთვის მიუწოდებლობის  შესახებ პირობის შესრულება ეკისრება აბონენტს.