"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლილება ხელშეკრულებაში
0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 1-08-2012, 21:39

ბრძანება 1-1

უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ


უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 2.4 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

2.4. ინტერნეტმომსახურეობის თვიური„სააბონენტო გადასახადის” ვადებში გადაუხდელობის გამო გამოწვეული ინტერნეტმომსახურეობის შეჩერების პერიოდში ,აბონენტს არ დაერიცხება სააბონენტო გადასახადი.