"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?
0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 1-08-2012, 21:39

ბრძანება 1-1

უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ


უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 2.4 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად:

2.4. ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს თვ?ურ?„სააბონენტო გადასახად?ს” ვადებშ? გადაუხდელობ?ს გამო გამოწვეულ? ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს შეჩერებ?ს პერ?ოდშ? ,აბონენტს არ დაერ?ცხება სააბონენტო გადასახად?.