"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

სუპერაქცია

    თარიღი: 28-02-2021, 08:04

 საიტი  მუშაობს შეფერხებით ჰაკერული თავდასხმის გამო 


 

 

ტარიფი მოქმედებს აქციის სახით 1 წლის განმავლობაში თუ შეისყიდით საკუთრებაში აპარატურას:

მხოლოდ ინტერნეტის აპარატურა,ინსტალაცია და 1 თვე       ღირებულება საჩუქრად         - 150 ლარი

ინტერნეტი და ტელევიზიის აპარატურა,ინსტალაცია და 1 თვის ღირებულება საჩუქრად    - 270 ლარი


სხა შემთხვევაში იხილეთ სტანდარტული პირობები ან დარეკეთ 0322 500 540


 არხები


ინტერნეტის სიჩქარე 50მ/წმ მდე                                        სატელევიზიო   არხები  140+ 

 

ინტერნეტის ხარისხის მაჩვენებლების შესახებ ყველა პაკეტზე ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე http://www.airmax.ge/tarifebi.html

0

ოპტ?კურ? ?ნტერნეტ? ზესტაფონშ?

    თარიღი: 17-09-2016, 21:48

 

 

   ზესტაფონშ? ა?რმაქსმა ოპტ?კურ? ?ნტერნეტ? ექპლუატაც?აშ? გაუშვა


     ა?რმაქსმა ექსპლუატაც?აშ? გაუშვა და სამონტაჟო სამუშაოებ?ს  დასრულებ?ს    სტად?აშ?ა    ოპტ?კურ?-ბოჭკოვან?  ქსელ? ქალაქ ზესტაფონშ? შემდეგ ქუჩებზე:

 მაჭავარ?ან?ს,ღამბაშ?ძ?ს,ბარათაშვ?ლ?ს,კეთ?ლაძ?ს,ბარნოვ?ს,გორგასლ?ს,ნ?კოლაძ?ს,ნ?ნოშვ?ლ?ს,კვანტრ?შვ?ლ?ს,პუშკ?ნ?ს,ფ?როსმან?ს, ჩანტლაძ?ს, ბატონ?შვ?ლ?ს, უზნაძ?ს ქუჩებზე.

   ამჟამად შესაძლებელ?ა მ??ღოთ ?ნტერნეტ? 3 ჯერ გაზრდ?ლ?  ტრაფ?კ?თ 10 მბტ/წმ-          მდე.
შპს "ა?რმაქს?" გააფართოვებს ქსელს და 1 წლ?ს განმავლობაშ?  პარტნ?ორ ფ?რმა "სვ?რ?ნეტთან" ერთად ოპტ?კურ? ქსელ?თ  და?ფარება ზესტაფონ?-კვალ?თ?-სვ?რ?-ობჩა-დ?მ?-ბაღდათ?ს დასახლებულ? ტერ?ტორ?ებ?.
 "სვ?რ?ნეტ?" და "ა?რმაქს?" მადლობას უხდ?ს ზესტაფონ?ს გამგეობას ნაყოფ?ერ? თანამშრომლობ?სთვ?ს.


0

ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? ?ნტერნეტ? ჩა?რთო

    თარიღი: 31-07-2016, 09:11

     ექსპლუატაც?აშ? გაეშვა და სამონტაჟო სამუშაოებ?ს  დასრულებ?ს სტად?აშ?ა 50 000 მეტრ? ოპტ?კურ?-ბოჭკოვან?  ქსელ? შემდეგ დასახლებულ პუნქტებშ?:

   ქ.ბაღდათ? ,ქ.ზესტაფონ?, დ?მ?,ფერსათ?,მეორესვ?რ?.რაც  მო?ცავს 250 მდე ჩართვ?ს წერტ?ლს .

 ამჟამად შესაძლებელ?ა მ??ღოთ ?ნტერნეტ? 3 ჯერ გაზრდ?ლ?  ტრაფ?კ?თ 10 მბტ/წმ-მდე.
 შპს "ა?რმაქს?" გააფართოვებს ქსელს და 2 წლ?ს განმავლობაშ?  პარტნ?ორ ფ?რმა "სვ?რ?ნეტთან" ერთად ოპტ?კურ? ქსელ?თ  და?ფარება ზესტაფონ?-კვალ?თ?-სვ?რ?-ობჩა-დ?მ?-ბაღდათ?-  ფერსათ?ს დასახლებულ? ტერ?ტორ?ებ?.
 2017 წელს ოპტ?კურ? ქსელ? გაერთ?ანდება  ამ დასახლებულ  პუნქტებშ? უკვე შესაძლებელ? ?ქნება აბონენტებს მ?ეწოდოთ  100 მგბ/წმ მდე ?ნტერნეტ?.
 ფონდ "ქართუს" და ბ?ძ?ნა ?ვან?შვ?ლ?ს მხარდაჭერ?თ  დაარსდა არაკომერც?ულ? ორგან?ზაც?ა "ოფერნნეტ?". როგორც  აცხადებს "ოფენნეტ?" და საქართველოს მთავრობა ?ქნება  მხაედაჭერ?ს პროგრამა და თუ ფ?რმებ? რომლებ?ც  დააკმაყოფ?ლებენ კრ?ტერ?უმებს და სესხს ა?ღებენ კომერც?ულ  ბანკებშ? ოპტ?კურ? ქსელ?ს გასანვ?თარებლად ,მაშ?ნ ?ს?ნ?  დააფ?ნანსებენ პროცენტს 10 წლ?ს განმავლობაშ?.
 "სვ?რ?ნეტ?" და "ა?რმაქს?" აპ?რებს მონაწ?ლეობა მ??ღოს  აღნ?შნულ პროექტშ? და დაპ?რებ?ს შესრულებ?ს შემთხვევაშ?  უფრო სწრაფად და მეტ დასახლებულ პუნქტებშ? მოახდენს  ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? ქსელ?ს მონტაჟს.
 "სვ?რ?ნეტ?" და "ა?რმაქს?" მადლობას უხდ?ს ზესტაფონ?ს და  ბაღდათ?ს გამგეობას ნაყოფ?ერ? თანამშრომლობ?სთვ?ს.
შპს "სვ?რ?ნეტ?"
შპს "ა?რმაქს?"


0

გადა?ხადეთ ?ნტერნეტ?თ

    თარიღი: 29-08-2012, 18:20

 ამ?ერ?დან თქვენ შეგ?ძლ?ათ გადა?ხადოთ ?ნტერნეტ?თ,ამ?სათვ?ს დააჭ?რეთ ლოგოს და მოყევ?თ ბმულს

 

 

გადა?ხადეთ ?ნტერნეტ?თ
0

გადახდ?ს ს?სტემებ?

    თარიღი: 24-08-2012, 16:20

უკვე შესაძლებელ?ა დავალ?ანებ?ს შემოწმება სა?ტ?ს საშუალებ?თ

 

გადახდ?ს ს?სტემებ?

PayNet წარმოადგენს უნ?ვერსალურ საბ?ლ?ნგო ს?სტემას, რომელ?ც ?ძლევა შესაძლებლობას მასშ? ჩართულ ?ნტერნეტ პროვა?დერებს გადაუხადოთ ?ნტერნეტ?ს მომსახურებ?ს საფასურ?, ს?სტემ?ს პარტნ?ორ? საგადამხდელო არხებ?ს საშუალებ?თ.

?ნსტრუქც??ს სანახავად დააჭ?რეთ ლოგოებს

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

                       საკომ?ს?ო: 0%                                                                                                                    საკომ?ს?ო: 0%                                                                       0

კონკურს?

    თარიღი: 3-01-2014, 20:18

 "ა?რმაქს?" აცხადებს კონკურსს შემდეგ? ვაკანს?ებ?ს დასაკავებლად:


1.ტექნ?კურ? მენეჯერ?(?ტ სპეც?ალ?სტ?)

მოთხოვნებ?:

1.1.ვაკანს??ს დაკავებ?ს მსურველს უნდა ჰქონდეს საწყ?ს? ტექნ?კურ? განათლება ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს სფეროშ?,სასურველ?ა ჰქონდეს უმაღლეს? განათლება.

1.2.კარგად უნდა ?ცოდეს კომპ?უტერ? , ქსელ?,პროგრამებ? ვორდ? და ექსელ?.

1.3.უნდა ჰქონდეს ზოგად? განათლება ყველა სფეროშ?.

1.4. უნდა ?ყოს კომუნ?კაბელურ? და კარგად ?ცოდეს საზოგადოებასთან ურთ?ერთობა.

1.5. არ უნდა ეშ?ნოდეს ს?მაღლ?ს.

1.6.უნდა ქონდეს მართვ?ს მოწმობა.

1.7.სასურველ?ა მანქან?ს ქონაც.

აუც?ლებელ? უნარებ?:

დაგეგმვ?სა და მართვ?ს უნარ?

პასუხ?სმგებლობ?ს მაღალ? გძნობა.

გუნდურ? მუშაობ?ს კულტურა.

სხარტ? გონება და პრობლემებ?ს სწრაფად შეფასებ?სა და გადაწყვეტ?ს უნარ? შესაძლებლობ?ს ფარგლებშ?.

 

სამუშაო საათებ? ნახევრად თავ?სუფალ?.

ასაკ? 21 -50 წელ?

 

მსურველებმა  გამოაგვ?გზავნეთ cv მ?სამართზე 25 ?ანვრ?ს ჩათვლ?თ

airmax.ge@yahoo.com

 

2.ოფ?ს?ს ოპერატორ?

მოთხოვნებ?:

2.1.უნდა ?ცოდეს კომპ?უტერ? , პროგრამებ? ვორდ? და ექსელ?.

2.2.უნდა ?ყოს კომუნ?კაბელურ? და კარგად ?ცოდეს საზოგადოებასთან ურთ?ერთობა.

2.3. პასუხ?სმგებლობ?ს მაღალ? გძნობა.

სამუშაო საათებ? 10:00-14:00 შაბათ-კვ?რ?ს გარდა

ხელფას?  150 ლარ? .(ხელზე ასაღებ?)

ასაკ? 22 -45 წელ?

მსურველებმა  გამოაგვ?გზავნეთ cv მ?სამართზე  25 ?ანვრ?ს ჩათვლ?თ

 

airmax.ge@yahoo.com