"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » მთავარი » ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? ?ნტერნეტ? ჩა?რთო
0

ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? ?ნტერნეტ? ჩა?რთო

    თარიღი: 31-07-2016, 09:11

     ექსპლუატაც?აშ? გაეშვა და სამონტაჟო სამუშაოებ?ს  დასრულებ?ს სტად?აშ?ა 50 000 მეტრ? ოპტ?კურ?-ბოჭკოვან?  ქსელ? შემდეგ დასახლებულ პუნქტებშ?:

   ქ.ბაღდათ? ,ქ.ზესტაფონ?, დ?მ?,ფერსათ?,მეორესვ?რ?.რაც  მო?ცავს 250 მდე ჩართვ?ს წერტ?ლს .

 ამჟამად შესაძლებელ?ა მ??ღოთ ?ნტერნეტ? 3 ჯერ გაზრდ?ლ?  ტრაფ?კ?თ 10 მბტ/წმ-მდე.
 შპს "ა?რმაქს?" გააფართოვებს ქსელს და 2 წლ?ს განმავლობაშ?  პარტნ?ორ ფ?რმა "სვ?რ?ნეტთან" ერთად ოპტ?კურ? ქსელ?თ  და?ფარება ზესტაფონ?-კვალ?თ?-სვ?რ?-ობჩა-დ?მ?-ბაღდათ?-  ფერსათ?ს დასახლებულ? ტერ?ტორ?ებ?.
 2017 წელს ოპტ?კურ? ქსელ? გაერთ?ანდება  ამ დასახლებულ  პუნქტებშ? უკვე შესაძლებელ? ?ქნება აბონენტებს მ?ეწოდოთ  100 მგბ/წმ მდე ?ნტერნეტ?.
 ფონდ "ქართუს" და ბ?ძ?ნა ?ვან?შვ?ლ?ს მხარდაჭერ?თ  დაარსდა არაკომერც?ულ? ორგან?ზაც?ა "ოფერნნეტ?". როგორც  აცხადებს "ოფენნეტ?" და საქართველოს მთავრობა ?ქნება  მხაედაჭერ?ს პროგრამა და თუ ფ?რმებ? რომლებ?ც  დააკმაყოფ?ლებენ კრ?ტერ?უმებს და სესხს ა?ღებენ კომერც?ულ  ბანკებშ? ოპტ?კურ? ქსელ?ს გასანვ?თარებლად ,მაშ?ნ ?ს?ნ?  დააფ?ნანსებენ პროცენტს 10 წლ?ს განმავლობაშ?.
 "სვ?რ?ნეტ?" და "ა?რმაქს?" აპ?რებს მონაწ?ლეობა მ??ღოს  აღნ?შნულ პროექტშ? და დაპ?რებ?ს შესრულებ?ს შემთხვევაშ?  უფრო სწრაფად და მეტ დასახლებულ პუნქტებშ? მოახდენს  ოპტ?კურ-ბოჭკოვან? ქსელ?ს მონტაჟს.
 "სვ?რ?ნეტ?" და "ა?რმაქს?" მადლობას უხდ?ს ზესტაფონ?ს და  ბაღდათ?ს გამგეობას ნაყოფ?ერ? თანამშრომლობ?სთვ?ს.
შპს "სვ?რ?ნეტ?"
შპს "ა?რმაქს?"