"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

0

მალე

    თარიღი: 17-03-2014, 23:55

            ჩვენ ქსელს მალე ახალ? საბაზო სადგურ? დაემატება

 

 

 

                                      

 

 

 

ა?რმაქს? გაზაფხულ?ს დადგომასთან ერთად კვლავ გააქტ?ურდა და  და?წყო ქსელ?ს მოდერნ?ზება-განვ?თარებ?ს ახალ? ეტაპ?.2014 წლ?ს დასაწყ?სშ? ჩვენ უკვე მოვახერხეთ ნაწ?ლობრ?ვ შეგვეცვალა მაგ?სტრალურ? ხაზებ?ს ნაწ?ლ?,რამაც უკვე გააუმჯობესა ?ნტერნეტ? მ?წოდებ?ს ხარ?სხ? და სტაბ?ლურობა.ჩვენ შევ?ძ?ნეთ უახლოეს? ტექნოლოგ?ებ?თ დამზადებულ? რამოდენ?მე ანტენა ,რამაც საშუალება მოგვცა გავეტარებ?ნა 4-5 ჯერ მეტ? ტრაფ?კ? რაც აქამდე შესაძლებელ? ?ყო.

   ა?რმაქსმა  აგრეთვე შე?ძ?ნა და დაამონტაჟა ქარ?ს გენერატორ? ვან?ს რა?ონ?ს სოფელ უხუთშ?.ამან კ? სტაბ?ლურ? გახადა ელექტროენერგ??ს მ?წოდება სადგურ?სთვ?ს.მოგეხსენებათ აღნ?შნულ? სადგურ?ს აბონენტებს  დეკემბრ?ს თვეშ? რამოდენ?მეჯერ  შეუწყდათ ?ნტერნეტ?ს მ?წოდება .ეს გამოწვეულ? ?ყო ურთულეს? მეტეოროლოგ?ურ? პ?რობებ?ს გამო და ენერგოპროჯორჯ?ამ კვ?რაზე მეტ ხანს ვერ შეძლო ელენერგ??ს მოწოდება.მოგეხსენებათ -10 გრადუსზე აკუმულატორებ?ს დ?დ? ნაწ?ლ?ც გა?ყ?ნა და ყოველ?ვე ამან რთულ ს?ტუაც?აშ? ჩააგდო ა?რმაქს?ს ტექნ?კურ? ჯგუფ?.დღეს კ? ჩვენ უკვე გვაქვს დამატებ?თ? ალტერნატ?ულ? კვებ?ს წყარო რაც საშუალებას  ?ძლევა უფრო სა?მედო გახდეს ჩვენ? მუშაობა.ა?რმაქსმა აგრეთვე დამატებ?თ? კვებ?სთვ?ს შე?ძ?ნა სხვადასხვა საშუალებებ? რაც განაპ?რობებს უფრო სტაბ?ლურ ?ნტერნეტმომსახურეობას.ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მ?მართულებ?თ და წელს კვლავაა დაგეგმ?ლ? საბაზო სადგურებ?ს ტექნ?კურ? გადახალ?სება.

    მალე გა?შვებს კ?დევ ერთ? საბაზო სადგურ? ზესტაფონ?ს რა?ონ?ს სოფელ როდ?ნაულშ? ,რაც განაპ?რობებს უფრო გავზარდოთ ხარ?სხ? და დაფარვა მ?ს მ?მდებარე სოფლებშ?.ესენ?ა: როდ?ნაულ?,ცხენთარო,სვ?რ?,ჭოგნარ?,ნახშ?რღელე,ს?მონეთ?,ბარდუბან?,ს?ქთარვა,ეწერ? და ა.შ.

   2014 წელს კვლავ ?გეგმება რამოდენ?მე ახალ? საბაზო სადგურ?ს მშენებლობა  რაც განაპ?რობებს უფრო უკეთეს დაფარვას,ხარ?სხს,სტაბ?ლურობა და ს?ჩქარეს.

ა?რმაქს?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა