"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » სიახლეები » მალე ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?
0

მალე ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

    თარიღი: 10-06-2015, 07:33

მალე ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

''ა?რმაქს?" კვლავ ახორც?ელებს ?ნვესტ?ც?ებს . ამჟამად ?გ? მ?მართულ? ?ქნა ჭ?ათურ?ს და საჩხერ?ს რა?ონებ?ს დასაფარად. ?ვნ?ს?ს ბოლოს ამოქმედდება საბაზო სადგურ? ქ.ჭ?ათურაშ?, რაც საშუალებას მ?ცემს ჭ?ათურ?ს რა?ონ?ს მოსახლობას ჩაერთონ ჩვენ ქსელშ?.ზაფხულ?ს ბოლომდე ამუშავდება კ?დევ 3 საბაზო სადგურ? ,რ?ს შედეგადაც და?ფარება ჭ?ათურ?სა და საჩხერ?ს რა?ონ?ს 80%.