"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » სიახლეები » ს?ახლე
0

ს?ახლე

    თარიღი: 4-04-2016, 08:50


       


          ფონდქართუსხელშეწყობ?თ ?ნტერნეტ?ს ხელმ?საწვდომობა სოფლად და სერვ?სდეფ?ც?ტურ რეგ?ონებშ? 91%-მდეგა?ზრდება. სს?პ?ნოვაც?ებ?სა დ ატექნოლოგ?ებ?ს სააგენტოს?ნფორმაც??თ, რეგ?ონებ?ს ?ნტერნეტ?თ დაფარვ?ს გაზრდა საქართველოს მთავრობ?ს ერთ-ერთ უმთავრეს პრ?ორ?ტეტს

 წარმოადგენსსწორედ ამ მ?ზნ?თ,საქართველოშ? მაღალს?ჩქარ?ან? ?ნტერნეტ?ნფრასტრუქტურ?ს გასავ?თარებლად უპრეცედენტო, მასშტაბურ? საყოველთაო ?ნტერნეტ?ზაც??ს პროექტ? და?წყო.

          პროექტს ახორც?ელებს საქართველოს ეკონომ?კ?სა და მდგრად? განვ?თარებ?ს სამ?ნ?სტროს სს?პ?ნოვაც?ებ?სა და ტექნოლოგ?ებ?ს სააგენტოსქვეშ შექმნ?ლ? არა კომერც?ულ? ?ურ?დ?ულ?პ?რ? OpenNet.

           ა?რმაქს? ერთვება პროექტშ? და მონაწ?ლეობას მ??ღებს ამ პროექტ?ს განხორც?ელებაშ? ?მ დოზ?თ რაც შესაძლებელ? ?ქნება პ?რად? და სახელმწ?ფოს მხარდაჭერ?ს შედეგად.

           ა?რმაქს? უკვე აწარმოებს ოპტ?კურ ბოჭკოვან? კაბელ?ს მონტაჟს რ?გ დასახლებულ პუნქტებშ?. წლ?ს ბოლოსთვ?ს ?მ დასახლებულ? პუნქტებ?ს რაოდენობა ,სადაც დამონტაჟდება ოპტ?კურ? ქსელ? ,ათეულს გადააჭარბებს.სელ?ს ჩართვა მოხდება ეტაპობრ?ვად. ?ს აბონენტებ?, რომლებ?ც სარგებლობენ "ა?რმაქს?ს" და "სვ?რ?ნეტ?ს" უსადენო ქსელ?თ ,სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? შეღავათ?ან ფასშ? ჩაერთვებ?ან ოპტ?კურ ქსელშ?.